News International / Lajme Internacionale . NEW SKYWAY PRESENTATION

The philosophy of SkyWay transport assumes a continuous development and re-thinking. The development needs a thorough recording and description of achievements and ideas. Annually, quarterly, monthly.

A new colorful booklet on 58 pages with the technology description was released by SkyWay project designing organization in Belarus. Written in plain language and understandable terms, the booklet provides answers to all questions arising on the technology, manufacturing, personnel, plans, and even competitors on the world arena. The SkyWay vision on the development of the world civilization ― eco-homes and linear cities ― is separately described.

Besides the already well-known and proven solutions for urban and intercity environment, everyone willing can see the seaports of SkyWay system designed with the consideration of the requirements to modern infrastructure.

The booklet is created for a wide range of readers worldwide; it complements the re-edition of the monograph by Anatoly Yunitskiy “String transport systems: on Earth and in space” (in Russian, English version will be available in about a couple of months) published recently.

DOWNLOAD THE PRESENTATION 

 

Drejtor i Marketingut dhe Shitjeve në Global Transnet UK

Filozofia e transportit SkyWay merr një zhvillim të vazhdueshëm dhe  te riperpunuar.

Zhvillimi kërkon një regjistrim të plotë dhe përshkrim të arritjeve dhe ideve. Çdo vit, çdo tre muaj, çdo muaj.

Një broshurë e re me ngjyra në 58 faqe me përshkrimin e teknologjisë u lëshua nga organizata projektuese SkyWay në Bjellorusi. I shkruar në gjuhë të thjeshtë dhe në terma të kuptueshme, broshura jep përgjigje për të gjitha pyetjet që dalin rreth teknologjise, prodhimit, personelit, planeve dhe madje edhe konkurrentëve në arenën botërore.

Vizioni SkyWay për zhvillimin e civilizimit botëror – eko-shtëpitë dhe qytetet lineare – përshkruhet veçmas.

Përveç zgjidhjeve tashmë të njohura dhe të provuara për mjedisin urban dhe ndërkufitar, të gjithë pa perjashtim mund të shohin portet detare të sistemit SkyWay të dizajnuara me shqyrtimin e kërkesave për infrastrukturën moderne.

Broshura është krijuar për një gamë të gjerë lexuesish në mbarë botën;

Ajo plotëson ri-botimin e monografisë nga Anatoly YunitskiySistemet e transportit String: në Tokë dhe në hapësirë” (në versionin rus,  anglisht do të jetë në dispozicion pas disa muajve ) të botuar kohët e fundit.

News International / Lajme Internacionale – FINANCIAL AUDIT OF BELTRANSNET EDUCATIONAL CENTER LTD.

DEAR FRIENDS, INCREDIBLE NEWS!

FINANCIAL AUDIT HAS BEEN PASSED SUCCESSFULLY!

BelTRANSNET has completed financial audit, made by one of the most professional companies of Minsk – Audit and Management The Educational centre joins two projects – SkyWay high-tech project and educational project on investing “The Academy of Private Investor”. It also deals with the financial support of the partner – engineering company SkyWay Technologies Co.

As a result, a financial statement was signed on August 15, 2017:

In our opinion, accounting statements of BelTRANSNET Educational center Ltd. are correct, they represent financial state of BelTRANSNET Educational center in all material aspects fairly as of December 31, 2016, as well as financial results of activities and changes of financial state of BelTRANSNET Educational center from July 11, 2016 until December 31, 2016, ended on the stated date according to the laws of the Republic of Belarus

Të dashur miq, lajme të Mrekullueshme!

AUDITIMI FINANCIAR ËSHTË KALUAR me SUKSES!

BelTRANSNET ka përfunduar auditimin financiar, të bërë nga një nga kompanitë më profesionale të Minskit – Auditimi dhe Menaxhimi – Qendra Arsimore bashkohet me dy projekte – projekti i teknologjisë së lartë SkyWay dhe projekti arsimor për investimin e “Akademisë së Investitorëve Privatë”.

Ai gjithashtu merret me mbështetjen financiare të partnerit – kompanise inxhinierike SkyWay Technologies Co.

Si rezultat, një deklaratë financiare u nënshkrua më 15 gusht 2017:

Sipas mendimit tonë, deklaratat e kontabilitetit të Qendrës Arsimore BelTRANSNET janë të sakta, ato përfaqësojnë gjendjen financiare të qendrës edukative BelTRANSNET në të gjitha aspektet materiale në mënyrë të drejtë sipas dates 31 Dhjetor 2016, si dhe rezultatet financiare të aktiviteteve dhe ndryshimeve të gjendjes financiare të BelTRANSNET Educational Qendra nga 11 korriku 2016 deri më 31 dhjetor 2016, përfundoi në datën e përcaktuar sipas ligjeve të Republikës së Bjellorusisë

News International / Lajme Internacionale – The SWIG summarizing meeting

The SWIG summarizing meeting

( Original Link  https://register.gotowebinar.com/register/4597772083494180099 )Required field

By clicking this button, you submit your information to the webinar organizer, who will use it to communicate with you regarding this event and their other services.

News International / Lajme Internacionale FIRST SWIG CONFERENCE IN ASIA

UNIQUE OPPORTUNITY-BECOME A CO-OWNER OF THE FUTURE TRANSPORT TECHNOLOGY

A unique and rare opportunity comes to Kuala Lumpur and we invite you to be a part of it. A team of business leaders from the UK will be combining financial education with an amazing business opportunity in a power packed afternoon that you are guaranteed to find informative, valuable and life changing.

WHY YOU SHOULD ATTEND?

 • Understand all about crowd funding.
 • Take a look at the SkyWay transportation system and learn how transport technology is changing world-wide. This environment friendly, cost, energy and time efficient technology will change lives and you can benefit too.
 • Understand the concept of Financial and Investment education that SkyWay provides to its partners that can benefit everyone in their daily lives.
 • Exchange ideas with other professionals from all walks of life, share experiences and grow your network.
 • Whether you are looking for income now or interested in wealth creation for yourself and your children, you will not be disappointed.

WHERE AND WHEN?

 • This event will take place at Armada Petaling Jaya (Atlanta East conference room).

SPEAKERS:

 • Armands Murnieks
 • Mila Serdjukova

DATE SAT 26TH AUGUST, 2017

 • 12:00 – 13:00  – Registration and networking
 • 13:00 – 15:30 – Introduction to new technologies, crowdfunding, financial education, and overview of the SkyWay opportunity followed by Q&A
 • 15:30 – 16:00 – Coffee break & networking
 • 16:00 – 17:00 – Detailed explanation about SkyWay and the business opportunity.

Be prepared to take notes as you will receive invaluable guidance.

**Please contact the undersigned or other leaders to book your seat today. Space is limited to the 200 only.

ALL REGISTERED PARTNERS WILL ALSO BE INVITED TO A PERSONALIZED TRAINING SESSION:

 • On Sun. 27th Aug at 12.30 pm.

This not to be missed training will focus on helping them make a quick start to make an income from day 1 while building real wealth over the next 2-5 years.

LOCATION:

 • Hotel: Hotel Armada Petaling Jaya, Lorong Utara C, Section 52, Petaling Jaya, Selangor 46200, Malaysia
 • Mike – 011-37782565 ( Whatsapp )
 • RGovin – 017-6723422

Original NEWS :  FIRST SWIG CONFERENCE IN ASIA

 

International NEWS / Lajme Internacionale LARGE SWIG CONFERENCE IN YALTA

We invite you to the dream city of Yalta, Crimea, where Large SWIG conference “Transport of the future in the present’ will take place on October 7-8, 2017.

AGENDA:

October 7. Conference “Transport of the future in the present”

 • SkyWay technology: future in present
 • Technical parameters of SkyWay
 • Crowdinvesting as the future of economic development
 • New Economic Evolution of the World (NEEW)
 • Questions and answers

Registration starts at 11:00, timing – 12:00

October 8. Presentation of SWIG Business:

 • SWIG business system
 • The basics of Investing
 • Training for SWIG Leaders
 • Multilevel Crowdinvesting, perspectives

Ttiming – 11:00

SPEAKERS:

 

ANDREY KHOVRATOV

The General director of Sky Way Invest Group, Sky Way shareholder, the author and creator of an educational project the Academy of Private Investor, professional coach and business trainer on financial and investment personality development, Magister of Network Marketing Management.

 

ARMAND MURNIEKS

The Director of Global Transnet UK, the leader of Transnet Group in the UK. Private investor and SkyWay shareholder. SWIG Top manager. A board member of the department of multilevel crowdinvesting, Mater-Profi graduate.

 

MAKSIM ISYP

A board member of the department of multilevel crowdinvesting, the representative in Ukraine and the Strategic development manager of SWIG partner network. SWIG Top manager, Master-Profi graduate.

 

IGOR ROMANENKO

The Director of SKY WAY Russia, experienced investor, Sky Way shareholder, investment consultant of the Academy of Private Investor, the manager of investment education and development of Sky Way Invest Group customers.

 

ANTONINA KIYANOVSKAYA

A Constant investor, Sky Way shareholder, investment consultant of the department of Elementary and Comprehensive Education in the Academy of Private Investor, multipurpose investment manager of the Academy of Private Investor

 

IGOR CHERNY

The chief executive of BelTRANSNET Ltd.

 

 • Venue: Hall “Zvezdny”, Yalta-Intourist Hotel, 50 Drazhinskogo Str., Yalta, the Crimea.

FILL IN THE APPLICATION FORM TO BOOK A ROOM IN YALTA-INTOURIST HOTEL

 

 • Discount password – “Transport of the future in the present”.
 • Contact phone + 7 978 789-03-01.
 • Welcome to the Crimea to make it one of the most attractive resorts in the world.

Original NEWS :   LARGE SWIG CONFERENCE IN YALTA

News International / Lajme Nderkombetare WELCOME TO SWIG PRESENTATION IN IRKUTSK!

 

We invite you to the SWIG Conference “Transport of the future in the present”, which will take place on August 19 -20 in Irkutsk.

Get to know how today We can influence the nearest future, ecological state of the Earth, technological progress and become really rich!

 

AGENDA:

Day 1, August 19 (12:00-17:00) – Conference “Transport of the future in the present”

 • SkyWay technology: future in present
 • Technical parameters of SkyWay
 • Crowdinvesting as the future of economic development
 • New Economic Evolution of the World (NEEW)
 • Questions and answers

 

Day 2, August 20 (11:00-17:00) – SWIG Business:

 • SWIG business system
 • The basics of Investing
 • Training for SWIG Leaders
 • Multilevel Crowdinvesting, perspectives

 

SPEAKERS:

ARMAND MURNIEKS

The Director of Global Transnet UK, the leader of Transnet Group in the UK. Private investor and SkyWay shareholder. SWIG Top manager. A board member of the department of multilevel crowdinvesting, Mater-Profi graduate.

 

MAKSIM ISYP

A board member of the department of multilevel crowdinvesting, the representative in Ukraine and the Strategic development manager of SWIG partner network. SWIG Top manager, Master-Profi graduate.

 

IGOR ROMANENKO

The Director of SKY WAY Russia, experienced investor, Sky Way shareholder, investment consultant of the Academy of Private Investor, the manager of investment education and development of Sky Way Invest Group customers.

 

ANTONINA KIYANOVSKAYA

A Constant investor, Sky Way shareholder, investment consultant of the department of Elementary and Comprehensive Education in the Academy of Private Investor, multipurpose investment manager of the Academy of Private Investor

VENUE:

 • Cinema “Khudozhestvenny”, 24 Karl Marx Str., Irkutsk

ORGANIZER:

 • Svetlana Schastlivaya, 89021772757

Admission free.

COME AND INVITE YOUR FRIENDS AND PARTNERS!

We must tell as many people as possible about SkyWay technology and opportunities of Sky Way Invest Group.

 

Original NEWS :   WELCOME TO SWIG PRESENTATION IN IRKUTSK!

14 shtator 2017 – SkyWay New Technology MEETING

Prezantimi i Teknologjise SkyWay – vjen edhe ne Tirane dhe per te gjithe Viset mbare shqiptare. Nje mundesi e re per te qene aksioneret dhe pionieret e pare te Trasporteve GREEN te se Ardhmes …

Per kedo qe eshte i Interesuar per te marre pjese ne Webinar ju lutem kontaktoni ne adresen email : info@swigroup-albania.com

14 Shtator 2017  

Tirane , Shqiperi  ( ALBANIA ) 

Ju falemiNderit

Team SwiGroup Albania

Director – Joe Artid Fejzo

Lider Team – Dritar Harapi / Denis Xoxa / Alkan Fejzo / Elvio Musaj