Trasporti i Mallrave

Trasporti i Mallrave

 

Kapaciteti mbajtës i peshës së mjeteve lëvizëse – deri në 20,000 ton

Largësia e transportit të mallrave – deri në 10,000 km.

Vëllimi i transportit të mallrave – deri në 250 milion ton në vit

Toleranca (pjerrësia në rënie) – deri në 10%, në terren të veçantë – deri në 30%.

Shpejtësia – deri në 120 km në orë

APLIKiMI

TRANSPORTI I MALLRAVE INDUSTRIALE perdorimi – LENDE NDERTUESE, QYMYR, GURE, ZHAVORR, LËNDË te LENGSHME, etj,..

TRANSPORTI I MALLRAVE TË LENGETA – PRODUKTEVE TË VAJIT DHE NAFTËS, BITUM OIL, PRODUKTE KIMIKE, GAZE TË LËNGSHME, UJIT NATYRAL TË CILËSISË, ETJ.

TRANSPORTI I MALLRAVE TË PERPUNUARA – PRODUKTET E DRURIT, ÇELIKË E ROLLUAR, PAJISJEVE, ETJ.

TRANSPORTI I MALLRAVE TË VEÇANTA – MBETURINA BAZE DHE INDUSTRIALE, ETJ.

KARAKTERISTIKAT KRYESORE
1) Shpejtësi – deri në 120 km në orë.

2) Kapaciteti mbajtës i peshës së mjeteve lëvizëse – deri në 20,000 ton.

3) Toleranca (pjerrësia në rënie) – deri në 10%, në terren të veçantë – deri në 30%.

4) Largësia e transportit të mallrave – deri në 10,000 km.

5) Vëllimi i transportit të mallrave – deri në 250 milion ton në vit.

6) Vlera e parashikuar e Binareve të Transportit te mallrave, pa koston e mjeteve lëvizëse, terminaleve të ngarkimit-shkarkimit dhe infrastrukturës, është vetëm 1 milion dollarë / km.

7) Kostoja e transportit të mallrave SkyWay është dy herë më e vogël se kostoja e transportit të mallrave nga hekurudha tradicionale.

E VECANTA KONKURRUESE
1) Zvogëlimi i kostove të ndërtimit të kapitalit përmes:

reduktim i ndjeshëm i marrjes së tokës për Binaret dhe infrastrukturën;
eliminimi i terreneve masive tokësore, tunelet e transportit, ura, kalimet, kryqëzimet e transportit në shumë nivele dhe ndalesat e ujit;
fakti që topografia e thyer, forca e ulët e nëntokës ose kushtet komplekse gjeografike dhe klimatike nuk çojnë në kosto të larta të strukturës së ngritur të vargut hekurudhor;
duke zvogëluar në një shkallë më të madhe intensitetin e burimeve të një strukture të ngritur hekurudhore, në krahasim me strukturën tradicionale të transportit të ngritur me rrugë të vazhdueshme.

2) Zvogëlimi i kostove operative përmes:

një reduktim të energjisë dhe konsumit të karburantit;
reduktimin e shpenzimeve për personelin operativ dhe pagën e tyre;
automatizimi i ngarkimit-operacionet e shkarkimit dhe procesi i transportit;
një reduktim të madh në punimet inxhinierike, si dhe në aktivitetet e riparimit dhe rikuperimit;
duke eliminuar nevojën për pastrimin e rrugëve nga rrebeshe dhe dëbora gjatë dimrit.
3) Reduktimi i kostove te transportit të mallrave industriale me dy ose më shumë herë.

4) Mundësia për të kursyer zhvillimin dhe banimin e rehatshëm në territoret e reja për t’u arritur: ishujt, malet, bregun e detit etj.

5) Rritja e besueshmërisë dhe sigurisë së të gjitha moteve dhe gjatë gjithë vitit shërbimi i sistemit të transportit me shpejtësi të lartë në çdo kusht natyror klimatik.

6) Mundësia e kombinimit të strukturës së Sky Way dhe mbështetjes me linjat e fuqisë dhe linjave të kabllit dhe linjat e komunikimit – tela, fibra optike, radio rele dhe linjat celulare.

PËRBËRËSITË E MJEDISIT

1) Konsumi i ulët i burimeve dhe energjisë në të gjitha fazat e rrethit jetësor të sistemit të transportit me shpejtësi të lartë (projektimi, ndërtimi, funksionimi dhe çmontimi.

2) Struktura e ngritur e vargut ( binaret ) nuk demtojne peizazhin, biogeocjenozën dhe biodiversitetin e zonës përreth.

3) Binaret SkyWay nuk shkatërrojne tokën pjellore dhe bimësinë që rritet në të.

4) Sistemi i pezulluar i transportit nuk parandalon:

lëvizja e ujërave tokësore dhe sipërfaqësore;
lëvizja e njerëzve, kafshëve shtëpiake dhe të egra;
punen e pajisjeve bujqësore, ndërtimore dhe speciale.

AFTËSITE DHE SIGURIA

1) Transporti i mjeteve të transportit të mallrave është i pajisur me një sistem të parandalimit te rrezikut.

2) Ekziston një rritje e dhjetëfishuar në ngarkesën e mbajtjes së elementëve të vargut në strukturën e ngritur.

3) Rezistenca ndaj ngricës dhe akullit, stuhive të dëborës, mjegullës, pluhurit dhe stuhive të rërës,

4) Besueshmëria e operimit në çdo temperaturë ekstreme të ajrit.

5) Rezistencë e lartë ndaj vandalizmit dhe sulmeve terroriste.

6) Rezistenca ndaj fatkeqësive natyrore:

tërmetet – me force deri në 10 balle në shkallën Richter;
përmbytjet, rrjedhat e lumit – me thellësinë e ujit deri në 10 metra dhe më shumë;
erë stuhi – me shpejtësi deri në 250 km në orë ose më shumë;
cunami – me lartësi deri në 20 metra dhe më shumë.