Trasporti i Shpejte

 

KARAKTERISTIKAT KRYESORE

1) Shpejtësi – deri në 500 km në orë.
2) Kapaciteti i mjeteve lëvizëse:
Pasagjerët – deri në 500 persona;
Mallrave – deri në 100 ton.
3) Perkulja (rënie poshtë) – deri në 10%, në dizajn të veçantë – deri në 30%.
4) Distanca e ngarkesës – deri në 10.000 km.
5) Vëllimi i transportit të qytetit me shpejtësi të lartë:
Pasagjerët në orë te renduara – deri në 1 Milion njerëz në dite;
Mallrave – mbi 100 Tonellata në ditë .
6) Vlera e parashikuar e Trenave me shpejtësi të lartë jashte qytetit, pa koston e mjeteve lëvizëse, stacionet e pasagjerëve, terminalet dhe infrastruktura është nga 3 milion dollarë për km.
7) Kostoja e transportit me shpejtësi të lartë është pesë herë më e ulët për pasagjerët sesa transporti nga hekurudhat ekzistuese me shpejtësi të lartë, trenat e jastëkëve magnetikë dhe avionët.

AVANTAZHET ne krahasim me KONKURUESIT

1) Zvogëlimi i kostove të ndërtimit të kapitalitaleve përmes:
Reduktimit te ndjeshëm i siperfaqeve të tokës për ndertimin e binareve dhe infrastrukturës;
Eliminimi i kostove tokësore, germimeve, tuneleve te transportit, urat, kalimet, kryqëzimet e transportit në shumë nivele dhe shtigjet te ujit;
Fakti që topografia e thyer, forca e ulët e nëntokës ose kushtet komplekse gjeografike dhe klimatike nuk çojnë në kosto më të larta të strukturës së ngritur të binarit hekurudhor;
Duke zvogëluar në një shkallë më të madhe intensitetin e burimeve të një strukture të ngritur të binarit hekurudhor, në krahasim me strukturën tradicionale të transportit hekurudhor me rrugë të vazhdueshme.
2) Zvogëlimi i kostove operative përmes:
Reduktimit të energjisë dhe konsumit të karburantit
Një reduktim të shpenzimeve për stafin operativ dhe pagën e tyre
Automatizimi i Operacioneve te ngarkim-shkarkimit dhe procesi i transportit
Një reduktim të madh në punimeve inxhinierike, si dhe aktivitetit te riparimit dhe rikuperimit.
Duke eleminuar nevojën për pastrimin e rrugëve nga i ftohti dhe bora në dimër.
3) Reduktimi i kostove te brendeshme të transportit industrial të mallrave me dy ose më shumë herë.
4) Mundësia për të krijuar zhvillim dhe banim komod në territore te reja apo të vështira për t’u arritur: ishujt, malet, buze detit, etj.
5) Rritja e besueshmërisë dhe sigurisë së të gjitha moteve dhe gjatë gjithë vitit i shërbimit te sistemit të transportit të qytetit me shpejtësi të lartë në çdo kusht natyror klimatik.
6) Mundësia e kombinimit të strukturës së Sky Way dhe mbështetjes me linjat e fuqisë dhe linjave të kabllit dhe linjat e komunikimit – tela, fibra optike, radio rele dhe linjat celulare.

PËRBËRËSITË E MJEDISIT

1) Konsumi i ulët i burimeve te energjisë në të gjitha fazat e rrethit jetësor të sistemit të transportit me shpejtësi të lartë (dizenjimi, ndërtimi, operimi dhe çmontimi).
2) Struktura e binareve te ngritur te qytetit nuk demton peizazhin, zonat perreth dhe biodiversitetin e zonës.
3) Rruga ne ajer nuk shkatërron tokën pjellore dhe bimësinë që rritet në të.
4) Sistemi i pezulluar i transportit nuk pengon :
Lëvizjen e ujërave tokësore dhe sipërfaqësore;
Lëvizjen e njerëzve, kafshëve shtëpiake dhe të egra;
Punen e pajisjeve bujqësore, ndërtimore dhe speciale.

AFTËSITË DHE SIGURIA

1) Mjetet lëvizëse të mallrave janë të pajisura me një sistem frenimi të parandalimit.
2) Ekziston një rritje e dhjetëfishuar në ngarkesën e mbajtjes së elementëve të binareve në strukturën e ngritur.
3) Rezistenca ndaj ngricës dhe akullit, shtigjeve të dëborës, mjegullës, pluhurit dhe stuhive të rërës,
4) Besueshmëria e operimit në çdo temperaturë ekstreme të ajrit.
5) Rezistencë e lartë ndaj vandalizmit dhe sulmeve terroriste.
6) Rezistence ndaj fatkeqësive natyrore:
Tërmetet – me madhësi deri në 10 pikë në shkallën Richter;
Përmbytjet, rrjedhat e lumit – me thellësinë e ujit deri në 10 metra dhe më shumë;
Erë stuhi – me shpejtësi deri në 250km / h ose më shumë;
Cunami – me lartësi deri në 20 metra dhe më shumë.