CARGO SKYWAY PRESENTATION / Presentazione CARGO / Prezantimi i vagonave te Mallrave #SkyWay

News 19 Junе 2019 

Cargo string transport has a number of advantages. Like any other SkyWay transport, it is inexpensive, environmentally friendly, safe, and reliable. In the cargo transport complex, the engineers of the company applied a whole range of non-standard solutions proposed by general designer Anatoly Yunitsky.

They are designed to significantly improve system performance in comparison with competitors. Here is a video presentation of SkyWay cargo transport.

Andrew Kovalenko

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/skyway-cargo-complexes-presentation
© https://rsw-systems.com/

 • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • 

News  19 giugno 2019

Il trasporto di sponde di carico presenta numerosi vantaggi. Come qualsiasi altro trasporto #SkyWay, è economico, ecologico, sicuro e affidabile. Nel complesso del trasporto merci, gli ingegneri dell’azienda hanno applicato un’intera gamma di soluzioni non standard proposte dal designer generale Anatoly #Yunitsky.

Sono progettati per migliorare significativamente le prestazioni del sistema rispetto alla concorrenza. Ecco una presentazione video del trasporto merci SkyWay.
Andrew Kovalenko

 

• • • • • •  Albanian / Shqip • • • • • • • 

Lajmet 19 Qershor 2019

Transporti i vargut per ngarkesa mallrash ka një numër avantazhesh. Si çdo transport tjetër SkyWay, është i lirë, miqësor ndaj mjedisit, i sigurt dhe i besueshëm. Në kompleksin e transportit të ngarkesave, inxhinierët e kompanisë aplikuan një gamë të tërë zgjidhjesh jo standarde të propozuara nga projektuesi i përgjithshëm Anatoly #Yunitskiy.

Ato janë krijuar për të përmirësuar ndjeshëm performancën e sistemit në krahasim me konkurrencën. Këtu është një prezantim video i transportit të ngarkesave per mallrat SkyWay.

Andrew Kovalenko

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.