DONI TË BËNI NJË UDHËTIM NË NJË #UNIBIKE?

DONI TË BËNI NJË UDHËTIM NË NJË #UNIBIKE?
.
SKYWAY ËSHTË i VËRTETË!

Armand Murnieks, Drejtori i Global Transnet në Mbretërinë e Bashkuar, ndan përshtypjet e tij në lidhje me udhëtimin e parë me anë të transportit të lehtë të lundrimit SkyWay – unibike.

 

** Italiano

TI PIACEREBBE FARE UN GIRO IN MODO UNIBI?

SKYWAY È REALE!

Armand Murnieks, direttore di Global Transnet UK, condivide le sue impressioni sul primo viaggio con il trasporto leggero da crociera SkyWay – unibike.

*** English

WOULD YOU LIKE TO TAKE A RIDE IN A UNIBIKE?
11.10.2017 11:50

Арманд #Мурниекс: моя первая поездка на #юнибайке.

#SKYWAY IS REAL!
#ArmandMurnieks, Global #Transnet UK Director, shares his impressions about the first travel by lightweight cruise SkyWay transport – #unibike.

https://youtu.be/QZgWlKzBaZw

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.