SKYWAY NË #PANAIRIN E TREGTISË “#TRANSPORTI DHE LOGJISTIKA 2017”

SKYWAY NË #PANAIRIN E TREGTISË “#TRANSPORTI DHE LOGJISTIKA 2017″

Panairi ndërkombëtar i transportit të transportit, i organizuar nga Ministria e Transportit të Republikës së Bjellorusisë, do të mbahet në Minsk më 3-5 tetor 2017.

Ajo luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e infrastrukturës së transportit dhe logjistikës në Bjellorusi dhe në vendet fqinje, kontribuon në tërheqjen e risive dhe investimeve, rritjen e vëllimit të transportit ndërkombëtar.

Është planifikuar të tregohen prototipet më të fundit – një modul i ri sigurie dhe tre seksion unicar – në kabinën e transportit të linjave SkyWay.

Si një kujtesë, vitin e kaluar SkyWay gjithashtu mori pjesë në panairin e tregtisë Transportit dhe Logjistikës 2016 dhe u bë një nga ngjarjet e ngjarjeve.

Ne ftojmë të gjithë të marrin pjesë në tregtinë e drejtë dhe të mbështesin transportin SkyWay!

Koha: 3-4 tetor, nga ora 10:00 deri 18:00, 5 tetor nga ora 10:00 deri në orën 14:00
Vendi: Arena e Futbollit, Pobediteley Ave., 20/2, #Minsk

EKIPI I SKY WAY INVEST GROUP

** Italiano

#SKYWAY ALLA #FIERA “TRANSPORT AND LOGISTICS 2017”

La fiera internazionale dei trasporti, organizzata dal Ministero dei trasporti della Repubblica di Belarus, si terrà a Minsk dal 3 al 5 ottobre 2017.

Svolge un ruolo significativo nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto e della logistica in Bielorussia e nei paesi limitrofi, contribuisce ad attrarre innovazioni e investimenti, crescita del volume dei trasporti internazionali.

Si prevede di mostrare gli ultimi prototipi – un nuovo modulo di sicurezza e unicar a tre sezioni – presso lo stand del trasporto di stringhe SkyWay.

Come promemoria, l’anno scorso SkyWay ha anche preso parte alla fiera trasporto e logistica 2016 ed è diventato uno degli zest degli eventi.

Invitiamo tutti a partecipare al commercio equo e sostenere il trasporto SkyWay!

Orari: 3-4 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00, 5 ottobre dalle 10:00 alle 14:00
Sede: arena di calcio, Pobediteley Ave., 20/2, Minsk

CORDIALI SALUTI, IL TEAM DI SKY WAY INVEST GROUP

*** English

SKYWAY AT THE TRADE FAIR “TRANSPORT AND LOGISTICS 2017”
29.09.2017 15:31

The International transport trade fair, organized by the Ministry of Transport of the Republic of Belarus, will be held in Minsk on October 3-5, 2017.

It plays a significant role in development of transport infrastructure and logistics in Belarus and neighbouring countries, contributes to attracting innovations and investments, growth of international transportation volume.

It is planned to show the latest prototypes – a new security module and three-section unicar – at the booth of SkyWay string transport.

As a reminder, last year SkyWay also took part in the trade fair Transport and Logistics 2016 and became one of the zests of the events.

We invite everybody to take part in the fair trade and support SkyWay transport!

Timing: October 3-4, from 10:00 until 18:00, October 5 from 10:00 until 14:00
Venue: Football arena, Pobediteley Ave., 20/2, Minsk

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.