Ju ftojmë në takimin mujor të prillit 2018 me ANDREY HOVRATOV ! WE INVITE YOU TO THE MONTHLY MEETING OF APRIL WITH ANDREY HOVRATOV!

Ju ftojmë në takimin mujor të prillit me

ANDREY HOVRATOV!


Përgatituni për të marrë informacion të rëndësishëm dhe të vlefshëm nga Drejtori i Përgjithshëm i grupit të kompanive Sky Way Invest Groups Zotin  Andrey Hovratov.

Ne ju ftojmë në Takimin Mujor, i cili do të mbahet të premten, më 28 prill, në orën 12:00 (Moska) ora 11 ‘oo  Roma / Tirana .

Ju jeni te ftuar për lajmet më të freskëta dhe më të nxehta!

Përmbledhja e rezultateve te Muajit prill dhe percatkimi i qëllimeve  te ardheshme .

SPEAKER:
ANDREY HOVRATOV

Drejtor i Përgjithshëm i #SkyWayInvestGroup, aksioner i #SkyWay, autor dhe krijues i projektit të trajnimit Akademia e Investitorit Privat, investitor profesional, trajner biznesi për zhvillim financiar dhe investim personal , mjeshtër i profesionit Menaxher i biznesit të rrjetit.
Prania juaj në Takimin Mujor është i detyrueshëm!

PRENOTONI VENDIN TUAJ NË kete MO)MENT :
Lidhje për regjistrim . http://b20255.vr.mirapolis.ru/mira/s/OPbiwL
Lidhje për një hyrje të mysafirëve . http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7954969549
Kodi për të hyrë nga telefoni celular: 7954969549
Ju lutemi, bëni pyetje Andrey Hovratov dhe ju me siguri do të dëgjoni një përgjigje.

QENDRONI NË QENDER te Vemendjes SWIG !
ME BESIM NË SUKSESIN E PËRGJITHSHËM, SKY WAY INVEST GROUP

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

WE INVITE YOU TO THE MONTHLY MEETING OF APRIL WITH ANDREY HOVRATOV!

 

Prepare to receive important and valuable information from the General Director of the group of companies Sky Way Invest Group Andrey Hovratov.

We invite you to the Monthly meeting, which will be held on Friday, April 28, at 12:00 (MSK).

You are waiting for the freshest and hottest news!

Summarize the results of April and set the following goals.

SPEAKER:

ANDREY HOVRATOV

General Director of the Sky Way Invest Group, Sky Way shareholder, author and creator of the training project Academy of Private Investor, professional investor, coach and business trainer for financial and investment development of the personality, master of the profession Manager of network business.

 

Your presence at the Monthly meeting is compulsory!

BOOK YOUR PLACE IN ADVANCE:

Please, ask questions to Andrey Hovratov and you will certainly hear an answers.

BE IN THE CENTER OF THE SWIG MOVEMENT!

WITH FAITH IN THE OVERALL SUCCESS, SKY WAY INVEST GROUP

16.04.2018 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.