Momentet e Fundit per te marre Paketat ne Fazen 10 / TAKE MORE: WE REDUCE COMMISSION PERCENT FOR A PAYMENT BY BANK CARD

Merrni më shumë: Reduktojmë përqindjen e komisionit për një pagesë me KARTAT BANKARE

Të dashur miq, kemi lajme të shkëlqyera për ju!
Për të optimizuar financimin e EcoTechnoPark dhe për të kaluar fondet sa më shpejt që të jetë e mundur, pa vonesë drejt Republikës së Bjellorusisë, ne kemi marrë një vendim për të reduktuar përqindjen kur paguajnë për EIP me kartë bankare – komisioni do të të jetë vetëm 0.5% në vend të 2.5% ekzistues.

Oferta është e vlefshme derisa kompania të kalojë në fazën 12, e cila do të zhvillohet më 25 prill 2018 në 23.59 (MSK).

Jini te sigurte për të ndarë këtë lajm me miqtë dhe familjen, në mënyrë që edhe ata gjithashtu të mund të zgjerojnë fitimet me paketat e tyre të investimeve!

ME BESIM NË SUKSESIN E PËRGJITHSHËM, SKY WAY INVEST GROUP
2018/04/21

TAKE MORE: WE REDUCE COMMISSION PERCENT FOR A PAYMENT BY BANK CARD

 

DEAR FRIENDS, WE HAVE GREAT NEWS FOR YOU!

In order to optimize the financing of the EcoTechnoPark, and for the funds to flow as quickly as possible, without delay to the Republic of Belarus directly, we made a decision to reduce the percentage when paying for the EIP by bank card – the commission will be only 0.5% instead of the existing 2.5%.

The offer is valid until the company switches to stage 12, which will take place on April 25, 2018 at 23.59 (MSK).

Be sure to share this news with friends and family, so that they can also profitably expand their investment package!

WITH FAITH IN THE OVERALL SUCCESS, SKY WAY INVEST GROUP

21.04.2018

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.