News √ Presentation of the first SkyWay #Moscow project / Prezantimi i projektit të parë të #SkyWay per Moskën , Rusi

🇦🇱👉  Prezantimi i projektit të parë të #SkyWay per Moskën , Rusi

Më 23 nëntor 2018, gjatë Kongresit të 5-të Eurasian Ekonomik si pjesë e sektorit të qytetit “Clever City“, u prezantua për herë të parë koncepti i projektit të parë për Moskën – “Autostrada e transportit të teknologjisë #SkyWay në rajonin e Moskës” përfitimet kryesore ekonomike për Moskën dhe rajonin nga zbatimi i këtij projekti!

Ky informacion ofron mundësitë më të mira për zhvillimin e biznesit për të gjitha organizatat, investitorët, sipërmarrësit dhe biznesmenët.

 • Qëllimet kryesore të projektit “Autostrada e transportit të teknologjisë SkyWay në rajonin e Moskës” :
 • autostrada e transportit do të realizohet me qëllim të rritjes së mobilitetit të qytetarëve të rajonit të Moskës;
  –  zgjidhja e problemit të formimit dhe shkarkimit të trafikut radial të pasagjerëve, si dhe shpërndarës të transportit;
  –  ul ngarkesën në drejtimet më të ngarkuara në Moskë dhe në rajonin e Moskës;
  –  të zvogëlojë kohën e udhëtimit midis lokaliteteve të mëdha të rajonit të Moskës dhe aeroporteve të Moskës.
 • Detyrat kryesore të projektit “Autostrada e transportit të teknologjisë SkyWay në rajonin e Moskës”:
 • Rritja e cilësisë së shërbimeve të transportit të ofruara nga zvogëlimi i kohës së udhëtimit ndërmjet qendrave të tërheqjes së trafikut të pasagjerëve;
  – ofrojnë transportin e udhëtarëve në drejtim të akorduar ndërmjet zonave të banimit, publikut dhe prodhimit;
  – formojnë një sistem të unifikuar të transportit të udhëtarëve me shpejtësi të lartë në Moskë dhe në rajonin e Moskës;
  – zvogëlimi i ngarkesës së transportit në rrjetin e rrugëve të makinave duke ridrejtuar trafikun e pasagjerëve në transportin hekurudhor dhe duke krijuar një lloj transporti publik alternativ.

🇮🇹👉  Presentazione del primo progetto SkyWay per #Mosca #Russia

Il 23 novembre 2018, durante il 5 ° Congresso Economico Eurasiatico nell’ambito della sezione “Clever city”, è stato presentato per la prima volta il concetto del primo progetto di Mosca – “SkyWay technology highway highway in the Moscow region” – i principali vantaggi economici per Mosca e la regione dall’attuazione di questo progetto!

 • Queste informazioni forniscono le migliori opportunità di sviluppo commerciale per tutte le organizzazioni, gli investitori, gli imprenditori e gli uomini d’affari.
 • Obiettivi principali del progetto “SkyWay technology highway highway in the Moscow region”:
 • l’autostrada del trasporto sarà realizzata con l’obiettivo di aumentare la mobilità dei cittadini della regione di Mosca;
  – soluzione al problema della formazione e dello scarico del traffico passeggeri radiale, nonché dei nodi di trasporto;
  – diminuire il carico sulle direzioni più trafficate a Mosca e nella regione di Mosca;
  – ridurre il tempo di viaggio tra le grandi località della regione di Mosca e gli aeroporti di Mosca.
 • Compiti principali del progetto “SkyWay technology highway highway in the Moscow region”:
 • aumentare la qualità dei servizi di trasporto offerti diminuendo il tempo di viaggio tra i centri di attrazione del traffico passeggeri;
  – fornire il trasporto di passeggeri in direzione di corda tra aree residenziali, pubbliche e di produzione;
  – formare un sistema unificato di trasporto passeggeri ad alta velocità a Mosca e nella regione di Mosca;
  – ridurre il carico di trasporto sulla rete di strade automobilistiche reindirizzando il traffico passeggeri verso il trasporto ferroviario e creando un tipo di trasporto pubblico alternativo.

🇬🇧👉 Presentation of the first SkyWay #Moscow project

On November 23, 2018, during the 5th Eurasian Economic Congress as part of the “Clever city” section the concept of the first Moscow project – “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” – was presented for the first time, as well as the main economic benefits for Moscow and the region from implementing this project!

This information provides the best business development opportunities for all organizations, investors, entrepreneurs and businessmen.

Key goals of the “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” project:

 • the transport highway will be realized with the goal of increasing the mobility of the citizens of the Moscow region;
 • solution to the problem of forming and unloading radial passenger traffic, as well as transport hubs;
 • decrease the load on the busiest directions in Moscow and the Moscow region;
 • reduce the travel time between large localities of the Moscow region and Moscow airports.

Key tasks of the “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” project:

 • increase the quality of the transportation services offered by decreasing the travel time between centers of attraction of passenger traffic;
 • provide passenger transportation in chordal direction between residential, public and production areas;
 • form a unified system of high speed passenger transport in Moscow and the Moscow region;
 • decrease the transport load on the network of car roads by redirecting passenger traffic to railway transport and creating an alternative public transport type.

NEWS √ Summary meeting with Andrey Khovratov / Takim Përmbledhës  me Andrey Khovratov

🇦🇱👉  Takim Përmbledhës  me Andrey Khovratov


Të dashur miq, dëshirojmë t’ju kujtojmë se takimi përmbledhës me #AndreyKhovratov do të zhvillohet të enjten, më 29 nëntor në ora 19:00          ( ora e Moskes ) !

Programi i Webinarit :

 • rezultatet e Kongresit të Pestë Ekonomik Euroazian
  – detaje rreth projektit të parë SkyWay në Moskë
  – lajme ekskluzive dhe zhvillime interesante të kompanisë;
  – rezultate të rëndësishme të vjeshtës;
  – planet për dimrin;
  – përgjigjet për të gjitha pyetjet që ju interesojnë.
 • Hyrja e lirë, ftoj të gjithë të njohurit me lidhjen “Vizitor” :
 • Lidhje Regjistrimi :
  – Lidhja si vizitor :
  Kodi identifikues i celularit: 5499240450
  Sigurohuni që të merrni pjesë në webinar!
 • Bëhu i pari për të gjetur lajmet e fundit!

Incontro riassuntivo con Andrey Khovratov

Cari amici, vi ricordiamo che il 29 novembre alle 19:00 MSK (17:00 ora italiana) si terrà l’incontro riassuntivo con Andrey Khovratov!

 

 

 

Programma dell’incontro:

 • risultati del V Congresso Economico Eurasiatico;
 • dettagli del primo progetto SkyWay a Mosca;
 • gli ultimi e più interessanti eventi dell’azienda;
 • tutti i risultati importanti dell’autunno;
 • piani per l’inverno;
 • risposte a tutte le vostre domande.

Ingresso libero, invitate i vostri amici:

Assicuratevi di accedere al webinar! Siate tra i primi a scoprire le notizie più importanti!

🇬🇧👉 Summary meeting with Andrey Khovratov

Dear friends, we would like to remind you that the summary meeting with Andrey Khovratov will take place on Thursday, November 29 at 19:00 Moscow time!

Event program:

 • results of the fifth Euroasian Economic Congress
 • details about the first SkyWay project in Moscow
 • exclusive news and interesting company developments;
 • important results of Autumn;
 • plans for the winter;
 • answers to all of the questions that interest you.

Free entry, invite all of your acquaintances with the “Guest link”:

Make sure to attend the webinar! Be the first to find out the latest news!

NEWS √ Join #SWIG leaders for a trip to #LasVegas! / Bashkohu me udhëheqësit #SWIG për një udhëtim në #LasVegas!

🚝🇦🇱👉⭐ Bashkohu me udhëheqësit #SWIG për një udhëtim në #LasVegas!

Një ftesë nga #ArmandMurnieks

A jeni një partner i Sky Way Invest Group, por :

 • A merrni më pak të ardhura sesa doni?
  – A po përpiqet të rritet ekipi juaj?
  – A nuk po zgjerohet biznesi juaj në mbarë botën?
  – A doni të njiheni publikisht si Udhëheqës?
  – A doni të arrini statusin e Këshilltarit të Presidentit apo Presidentit në vitin 2019?
  – A doni të merrni shpërblim dinjitoz?
  Pastaj bashkohuni me udhëheqësit tonë SWIG nga 4 deri më 12 dhjetor 2018 dhe ne do t’ju tregojmë se si t’i realizoni ëndrrat tuaja dhe të zgjidhni problemet tuaja.

Ka 3 ngjarje që do ta ndryshojnë jetën tuaj plotësisht dhe përgjithmonë:

4 – 6 dhjetor 2018

Las Vegas SHBA, Hotel MGM Grand

Grumbullimi vjetor i më të mirëve në industrinë e MLM-së

« Go Pro Recruiting Master »

Një ftesë nga themeluesi #EricWorrey

Dhe këtu janë arsyet pse duhet të jeni atje:

 • Ju do të takoheni si kolegë me mendje nga vende të ndryshme të cilët janë të etur për të mësuar dhe të gatshëm për të vepruar.
  – Gjatë ngjarjes 3 ditore ju do të keni një mundësi për të mësuar nga më të mirat në industrinë e MLM-së, dhe cilat kontrolle janë miliona dollarë.
  – Ju do të merrni njohuri themelore se si të gjeni dhe të lidhni partnerë të rinj me ekipin tuaj.
  – Ju do të mësoni se si të stërvitni dhe motivoni partnerët tuaj.
  – Do të mësosh se si të përdorësh mediat sociale për të gjetur më të mirën nga më të mirët.
  – Ju do të shihni se çfarë bëjnë shpërndarësit më të mirë për të arritur rezultatet më të mira.
  – Ky është investimi më i mirë në zhvillimin tuaj personal!
 • 7 – 9 dhjetor 2018

Las Vegas SHBA

Eventi Sky Way Invest Group

Çfarë do të merrni?

Një takim i ekipit SWIG që do të zhvillohet më 7 dhjetor, ku do të shkëmbejmë vizionin tonë, do të analizojmë performancën e kaluar dhe do të bëjmë përshtatjet e nevojshme në përputhje me njohuritë e fituara.
Në konferencën më 8 dhjetor, e cila do të mbahet nga udhëheqësit kryesorë të SWIG Armand Murnieks dhe Mila Serdyukova, ne monetizojmë kontaktet tuaja të reja.
Më 9 dhjetor, Armand dhe Mila do të zhvillojnë trajnime për partnerët e rinj se si të iniciojë rritjen e ekipit tuaj në SHBA.
Deri më tani ky është investimi më i mirë në biznesin tuaj!
11 – 12 dhjetor 2018

Arizona, SHBA

Udhëtimi i Ekipit në Grand Canyon

Vizitoni vendin e Forcës “Grand Canyon” – një nga kanionet më të thella në botë.
Planifikimi përpara dhe përcaktimi i qëllimeve.
Përforconi qëllimet me meditim.
Mundësi për të folur personalisht me udhëheqësit kryesorë të SWIG.
Ngarkimi me energji pozitive për të marrë statusin e Presidentit në vitin 2019.
Ky është investimi më i mirë në zhvillimin tuaj personal!
A jeni gati për të marrë vetë sfidën? A jeni gati për të ndryshuar plotësisht jetën tuaj?

A jeni gati për të marrë përgjegjësinë për suksesin tuaj?

Nëse jeni atëherë bashkohuni me ne! Të gjitha ngjarjet #SWIG mbahen në dy gjuhë: rusisht dhe anglisht.

Për udhëtimin do t’ju duhet afërsisht rreth 3.500 dollarë dhe kjo përfshin Go Pro bileta që janë $ 550 (+ $ 200 nëse keni nevojë për përkthim rus), akomodimi  $ 1,000, ushqim $ 500 dhe fluturime $ 1,000.  Shpenzimet tuaja personale mund të ndryshojnë nga llogaritjet tona. Pra bëni hulumtimin tuaj mbi çmimin e biletave të kthimit në SHBA, ju mund të përdorni faqet si skyscanner.com.au  dhe zgjidhni hotelin tuaj  booking.com   / hotels. Në varësi të një vendi merrni parasysh 1 ditë para dhe 1 ditë pas eventit.

Ju do të shihni kthimin e investimit tuaj në të ardhmen e afërt.

BLEJ NJE BILETE

Për më shumë informacion dhe / ose pyetje në lidhje me udhëtimin në SHBA, ju lutemi kontaktoni Alena Pepina në WhatsApp +44 7808 855416.

****************************
🚝🇬🇧️️👉⭐   Join #SWIG leaders for a trip to #LasVegas!

An invitation from #ArmandMurnieks 

Are you are a Sky Way Invest Group partner, but

 • Do you receive less income than you would like?
 • Is your team struggling to grow?
 • Is your business not expanding around the world?
 • Do you want to be publicly recognized as a Leader?
 • Do you want to attain status of Advisor to the President or President in 2019?
 • Do you want to get dignified reward?

Then join our SWIG Leaders from December 4 – 12, 2018 and we will show you how to realise your dreams and solve your problems.

There are 3 events that will completely and forever change your life:

 

4 – 6 December 2018

Las Vegas USA, Hotel MGM Grand

Annual gathering of the best in MLM industry «Go Pro Recruiting Mastery»

An invitation from the founder #EricWorrey 

And here are reasons why you should be there:

 • You will meet like minded colleagues from different countries who are eager to learn and ready to act.
 • During the 3 day event you will have an opportunity to learn from the best in MLM industry, and whos checks are millions of dollars.
 • You will receive fundamental knowledge on how to find and connect new partners to your team.
 • You will learn how to train and motivate your partners.
 • You will learn how to use social media to find the best of the best.
 • You will see what the best distributors do to achieve best results.
 • This is the best investment in your personal development!

7 – 9 December 2018

Las Vegas USA

Events Sky Way Invest Group

What you will receive?

 • A meeting of SWIG team which will take place on December 7, where we will exchange our vision, analyze past performance and make necessary adjustments in accordance with the knowledge gained.
 • At the conference on December 8, which will be held by the top SWIG leaders Armand Murnieks and Mila Serdyukova, we monetize your new contacts.
 • On December 9, Armand and Mila will conduct training for new partners on how to initiate the growth of your team in the USA.
 • So far this is the best investment in your business!

11 – 12 December 2018

Arizona, USA

Team Trip to Grand Canyon

 • Visit the place of Force “Grand Canyon” – one of the deepest canyons in the world.
 • Planning ahead and setting goals.
 • Amplify goals with meditation.
 • Opportunity to personally speak to top SWIG leaders.
 • Recharging with positive energy in order to obtain status of a President in 2019.
 • This is the best investment in your personal development!

Are you ready to take the challenge yourself? Are you ready to completely change your life?

Are you ready to take responsibility for your own success?

If you are then join us! All SWIG events are held in 2 languages: Russian and English.

For the trip you will approximately need about $3,500 and that includes Go Pro tickets which is $550 (+ $200 if you need Russian translation), accommodation $1,000, food $ 500 and flights $1,000. Your personal expenses may differ from our calculations. So do your own research on the price of return tickets to USA, you can use sites like skyscanner.com.au and select your hotel booking.com/Hotels . Depending on a country take into consideration 1 day before and 1 day after the event.

You will see the return on your investment in the near future.

BUY A TICKET

For further information and/or questions regarding the trip to USA, please contact Alena Pepina on WhatsApp +44 7808 855416.