News & NEW Technologies / Urat e Reja SkyWay • nje tjeter dhurate e shkenctarit Junitskij

🇦🇱 🇽🇰 👉 ∞∞∞∞∞∞ #Shqip / #Albanian ∞∞∞∞∞∞

SkyWay Technologies Co. propozon një zgjidhje inovative për projektimin dhe ndërtimin e rrugëve automobilistike, hekurudhave dhe urave për këmbësorë, mbikalimeve dhe strukturave të tjera të zgjeruara të transportit me karakteristika që perputhen plotësisht me kërkesat e standardeve ndërkombëtare ekzistuese. Për shembull, urat e varura përmbushin të gjitha dispozitat e Federatës Ruse (Rregullat e Ndërtimit dhe Rregullat 2.05.03-84 * “Urat me Tuba”, II-23-81 “Strukturat e Çelikut”), Projekti i Standardeve Evropiane ( #ENV) dhe standardet e reja të urës së #SHBA ( #AASHTO).
#Teknologjia SkyWay lejon që të përjashtohen nyjet e zgjerimit në të gjithë strukturat, gjë që rrit uniformitetin, forcën dhe qëndrueshmërinë, zvogëlon konsumimin e materialeve disa herë, duke ulur kështu #koston e strukturave.
“Mostra e ekspozitës e mbikalimit të vargut” është emri teknik i urës së vargut, i njohur mirë për të gjithë mysafirët e EcoFest 2018. Sot do të tregojmë më shumë për këtë strukturë për ata që humbën atë ngjarje. Ky është një sistem i transportit i dizajnuar për të demonstruar aplikime alternative të sistemeve të komunikimit të vargut dhe testeve me komponentët e mbikalimit të ures duke përdorur një tub të mbështjellë si element kryesor i struktures. Ajo është e vendosur jo larg nga qendra e demstrimit në #EcoTechnoPark si një strukturë span bërë nga pjesët metalike me dy pika spirancë në skajet dhe dy mbështetës të ndërmjetëm. Hapësira e mbështetësve të ndërmjetëm është 10/30/10 m.
Përveç peshës së lehtë dhe hapjes së strukturës, #ura e vargut eshtë pothuajse e njëjta në pjesën e jashtme si ato tradicionale, meqenëse zgjidhjet inovative janë të fshehura brenda strukturës. Ne Ju ftojme të shikojmë brenda urës së vargut dhe të marrim komente nga Alexander Migel, Inxhinier kryesor drejtues, Byroja e projektimit “Mbikalimi i transportit”, SkyWay Technologies Co.

√ rregjistrohu ne Faqen e SkyWay : http://rsw-systems.com/?r=162980
√ Faqja e internetit të Dr. Anatoly Yunitskiy: http://www.yunitskiy.com/
√ Faqja e internetit SkyWay EcoTechnopark http://skyway-park.com
Licenca Creative Commons «Attribution» 4.0
http: //creativecommons.org/licenses/b …

*perktheu Joe Artid Fejzo & #SkyWayInvestGroup Albania & Ballkans
Faqja zyrtare • http://www.SkyWayAlbania.com
Facebook • https://goo.gl/SZwRn6
Instagram • https://goo.gl/VDDpV4
Twitter • https://goo.gl/VtoKK6
whatsApp • +393389452308 email: skywayalbania@gmail.com

🇮🇹 👉 ∞∞∞∞∞∞ #Italiano ∞∞∞∞∞

#SkyWay Technologies Co. propone una soluzione innovativa per la progettazione e la costruzione di #autostrade, ferrovie e #ponti pedonali, cavalcavie e altre strutture di #trasporto estese con caratteristiche che soddisfano pienamente i requisiti degli standard internazionali esistenti. Ad esempio, i ponti con corde soddisfano tutte le disposizioni della Federazione #Russa (regolamenti edilizi e regole 2.05.03-84 * “Ponti e tubi”, II-23-81 “Strutture in acciaio”), il Progetto di norme europee (ENV) e i nuovi #US#Bridge Standards (AASHTO).

La tecnologia SkyWay consente di escludere i giunti di dilatazione in tutte le strutture, aumentandone l’uniformità, la resistenza e la durata, riducendo il consumo dei materiali di diverse volte, riducendo così il costo delle strutture.
“Mostra campione di cavalcavia di #stringa” è il nome tecnico medio del ponte a corde, ben noto a tutti gli ospiti di #EcoFest 2018. Oggi parleremo di questa struttura a coloro che hanno perso quell’evento. Si tratta di un sistema di trasporto progettato per dimostrare applicazioni alternative di sistemi di comunicazione a stringa e test con componenti di un cavalcavia di stringa utilizzando un tubo a spirale come elemento portante principale. Si trova non lontano dalla guest house sul posto di SkyWay EcoTechnoPark come una struttura a campata realizzata con parti metalliche con due punti di ancoraggio ai bordi e due supporti intermedi. L’intervallo di supporti intermedi è 10/30/10 m.
Oltre alla leggerezza e al traforo della struttura, i ponticelli sono quasi gli stessi all’esterno di quelli tradizionali, poiché le #soluzioni #innovative sono nascoste all’interno della struttura. Offriamo la possibilità di guardare all’interno del ponte di Stringa e ricevere commenti da Alexander Migel, Leading Design Engineer, Design Bureau “Transport Overpass”, SkyWay Technologies Co.
Sito Web SkyWay: http://rsw-systems.com/?r=162980
Sito web Dr. Anatoly Yunitskiy: http://www.yunitskiy.com/
Sito web SkyWay EcoTechnopark http://skyway-park.com

*traduzione #JoeArtidFejzo & #SkyWayInvestGroup Albania & Ballkans
Faqja zyrtare • http://www.SkyWayAlbania.com
Facebook • https://goo.gl/SZwRn6
Instagram • https://goo.gl/VDDpV4
Twitter • https://goo.gl/VtoKK6
whatsApp • +393389452308 email: skywayalbania@gmail.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.