SkyWay transport systems • I sistemi di movimento SkyWay • Sistemet e transportit SkyWay

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ #Shqip / #Albanian ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Sistemet e transportit SkyWay janë të përshtatshme për pothuajse çdo detyrë transporti – nga krijimi i levizjeve të specializuara të portit deri te formimi i një rrjeti global të infrastrukturës me një #trafik të pasagjerëve me shpejtësi të lartë. Ndër fushat në të cilat klientët potencialë tregojnë interesin më të madh është kompleksi i transportit #urban. Kjo është zgjidhja që partnerët SkyWay nga #Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe janë më të interesuara. Siç theksuan në njoftimin zyrtar për shtyp, #transporti urban SkyWay është projektuar për të rritur nivelin e automatizimit dhe mirëdashjen mjedisore të trafikut #urban. Ne raportojmë se çfarë lloj zgjidhjeje ofron #SkyWay për #trafikun#qytetar në videon e prezantimit të ri, në mënyrë ilustruese dhe te detajuar.

Joe Artid Fejzo & #SkyWayInvestGroup Albania & Ballkans

Faqja zyrtare • http://www.SkyWayAlbania.com

Facebook • https://goo.gl/SZwRn6

Instagram • https://goo.gl/VDDpV4

Twitter • https://goo.gl/VtoKK6

whatsApp • +393389452308

email: skywayalbania@gmail.com

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ #Italiano ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

I sistemi di movimento SkyWay sono adatti a quasi tutti i compiti di #trasporto: dalla creazione di hub portuali specializzati alla formazione di una rete infrastrutturale globale con un traffico passeggeri ad alta velocità. Tra le aree a cui i potenziali clienti mostrano il maggior interesse è il complesso dei trasporti #urbani. Questa è la soluzione che i partner SkyWay di Dubai, gli #EmiratiArabi Uniti sono più interessati. Come sottolineato nel comunicato stampa ufficiale, il trasporto urbano SkyWay è progettato per aumentare il livello di #automazione e rispetto dell’ambiente del traffico urbano. Riportiamo su che tipo di soluzioni SkyWay offre per il traffico #urbano nel nuovo video di presentazione in modo illustrativo e dettagliato.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ #English ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

SkyWay transport systems are suitable for almost any transportation task – from the creation of specialized port hubs to the formation of a global infrastructure network with a high-speed passenger traffic. Among the areas to which potential customers show the greatest interest is the urban transport complex. This is the solution that SkyWay partners from #Dubai, the United Arab Emirates are most interested in. As they pointed out in the official press release, SkyWay urban transport is designed to increase the level of automation and environmental friendliness of #urban traffic. We report about what kind of solutions #SkyWay offers for urban #traffic in the new presentation video illustratively and in detail.

Joe Artid Fejzo & SkyWay Invest Group Albania & Balkans Official page • http://www.SkyWayAlbania.com Facebook • https://goo.gl/SZwRn6 Instagram • https://goo.gl/VDDpV4 Twitter • https://goo.gl/VtoKK6 whatsApp • +393389452308 email: skywayalbania@gmail.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.