#ECOFEST ONLINE / na ndiqni direkt nga Eco Techno Park – #Festival

Albanian 🇦🇱 ====================== 👇🏾 (shkoni poshtë) ✅ rregjistrohu #Gratis dhe Ndryshò te ARDHMEN vetem me nje adrese GMAIL – https://goo.gl/LrMBFx

ECOFEST ONLINE


Lajme të mira për ata që nuk mund të vizitojnë Ecofest-2018 : Më 4 gusht, një transmetim i drejtpërdrejtë nga festivali do të organizohet në kanalin Youtube SkyWay. Shërbimi i informacionit i kompanisë do të përpiqet të tregojë sa më plotësisht të gjitha ngjarjet kryesore të kësaj dite në një mënyrë online. Lidhjet me transmetimin do të postohen në rrjetet sociale dhe në faqen e festival.rsw-systems.com.

E, nëse do të vizitoni Ecofest, shënoni foton dhe videon me hashtag #EcoFest2018 dhe ndani me miqtë tuaj përshtypjet e festivalit në të gjitha rrjetet shoqërore. Le të kujtojmë se mund të lidhni kartat SIM të operatorëve lokalë me paketat e trafikut në Internet pikërisht në vend – pikat e shitjeve qe do të punojnë në territorin e #EcoTechnoPark.

2018/08/02

#Italiano  🇮🇹 ====================== 👇🏾 (andate giù ) ✅

registrati #Gratis e cambia il Tuo #futuro , info :  skywaybalkans@gmail.com  ✅

ECOFEST ONLINE

Buone notizie per coloro che non possono visitare Ecofest-2018: il 4 agosto, una trasmissione dal vivo del festival sarà organizzata sul canale Youtube #SkyWay. Il servizio di informazione della Compagnia cercherà di mostrare nel modo più completo possibile tutti gli eventi principali di questo giorno in modalità online. I collegamenti alla trasmissione saranno pubblicati sui social network e sul sito festival.rsw-systems.com.

Bene, se stai per visitare #Ecofest , contrassegna la foto e il video con l’hashtag #EcoFest2018 e condividi con i tuoi amici le impressioni del festival su tutti i social network. Ricordiamo che è possibile connettere le SIM card degli operatori locali con i pacchetti di traffico Internet direttamente sul posto: i punti vendita funzioneranno nel territorio di EcoTechnoPark.

#English  🇬🇧 ====================== 👇🏾(scroll down) ✅

ECOFEST ONLINE

Good news for those who can not visit Ecofest-2018: on August 4, a live broadcast from the festival will be organized on Youtube-channel SkyWay. The information service of the company will try to show as fully as possible all the main events of this day in an online mode. Links to the broadcast will be posted on social networks and on the site  festival.rsw-systems.com.

 

 

Well, if you are going to visit Ecofest, mark the photo and video with a the hashtag #EcoFest2018 and share with your friends the impressions of the festival in all social networks. Let’s remind that you can connect SIM-cards of local operators with the Internet traffic packages right on the spot – the points of sales will work in the territory of EcoTechnoPark.

02.08.2018

  • © 2014 – 2017 Sky Way Invest Group

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.