The Certificates of design registration of the Indian Patent Office / Certifikatat e regjistrimit të dizajnit të Zyrës së Patentave Indiane

 

 

 

 

Zyra Indiane e Patentave ka lëshuar pesë certifikata për regjistrimin e dizajnit për Anatoly Yunitskiy:

Nr. 59076 – Automjeti hekurudhor;
Nr. 59476 – Automjet për Sistemet e Transportit String;
Nr. 60346 – Automjeti hekurudhor;
Nr. 61778 – Automjet për Sistemet e Transportit String;
Nr 62783 – Automjet për Sistemet e Transportit String.
Zyra Indiane e Patentave ka lëshuar pesë certifikata për regjistrimin e dizajnit të Anatoly Yunitskiy

Për më shumë detaje mbi domosdoshmërinë e regjistrimit të pronësisë intelektuale, lexoni artikullin “Mbrojtja e pronësisë intelektuale në grupin e ndërmarrjeve SkyWay“.

origjinale

Protection of intellectual property in SkyWay group of companies

The Indian Patent Office has issued five certificates of registration of design to Anatoly Yunitskiy

 

 

 

I certificati di registrazione del design dell’Ufficio brevetti indiano

L’ufficio brevetti indiano ha rilasciato cinque certificati di registrazione del design a Anatoly Yunitskiy:

N. 59076 – Veicolo ferroviario;
N. 59476 – Veicolo per sistemi di trasporto per archi;
N. 60346 – Veicolo ferroviario;
N. 61778 – Veicolo per sistemi di trasporto per archi;
N. 62783 – Veicolo per sistemi di trasporto a stringa.
L’ufficio brevetti indiano ha rilasciato cinque certificati di registrazione del design ad Anatoly Yunitskiy

Per ulteriori dettagli sulla necessità di registrare la proprietà intellettuale, leggi l’articolo “Protezione della proprietà intellettuale nel gruppo di società SkyWay”. Originale

Protection of intellectual property in SkyWay group of companies

 

The Indian Patent Office has issued five certificates of registration of design to Anatoly Yunitskiy

 

 

 

 

The Certificates of design registration of the Indian Patent Office

The Indian Patent Office has issued five certificates of registration of design to Anatoly Yunitskiy:

The Indian Patent Office has issued five certificates of registration of design to Anatoly Yunitskiy

For more details on the necessity to register intellectual property, read the article “Protection of intellectual property in SkyWay group of companies“.

 

© 1977—2018 Anatoly Yunitskiy. All Rights Reserved.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.